Na řadě míst jako jsou restaurace, výstaviště, stadiony nebo hotely se nabízí možnost vybudovat rozsáhlou bezdrátovou síť tvořenou přístupovými body, které návštěvníkům umožní připojit se k veřejné síti Internetu.

Tuto službu návštěvníci vítají a rádi využívají a to z několika důvodů.

V případě hotelů, internátů a penzionů nemusí návštěvník využívat vlastního připojení s mobilním tarifem v roamingu a většinou může využívat i vyšších přenosových rychlostí nebo na stadionu se může připojit přes notebook nebo tablet a sledovat průběžné výsledky na jiných místech.

Na výstavištích nebo festivalech se nabízí možnost dát návštěvníkům ke stažení i velké datové soubory, které si mohou do svých zařízení rychle nahrát. Nabízí se zde i možnost kombinace s technologií QR kódů.

Často jsou wifi hotspoty budovány i ve školách a vzdělávacích zařízeních nebo také na benzínových pumpách nebo restauracích.

Důvod je jednoduchý, pro provozovatele je výhodné wifi hotspot provozovat, protože je to další způsob, jak přitáhnout nové nebo udržet stávající návštěvníky. Pro provozovatele však znamená provoz hotspotů i řadu rizik.

  • Nedostanou se návštěvníci do naší vnitřní sítě? K našim datům?
  • Jak zajistím, aby bezplatný přístup někdo nepovolaný nezneužil?
  • Budu si moci nějak ověřit, kolik návštěvníků síť využívá, popř. jak dlouho byl návštěvník připojen a následně si vyhodnotit, zda pro mě má smysl podobnou službu provozovat?
  • Mohu nějak efektivně řídit provoz, stanovit si pravidla a vynutit si jejich dodržování?

Minimálně tyto otázky si klade každý, kdo takové řešení zvažuje nasadit. Můžeme Vás ujistit, že na všechny uvedené (a řady dalších) existuje kladná odpověď.

Společnost ONYX engineering je současně internet service provider a nabízí tak možnost komplexní dodávky na klíč, počínaje návrhem, instalací, dodávkou konektivity až po případnou správu navrženého řešení. V případě zájmu o bližší informace nebo konzultace nás kontaktujte na emailu obchod@onyx.cz nebo na telefonu 844 114 814.