Zajišťujeme garantované a vyhrazené linky pro firemní připojení k internetu. Pro připojení využíváme nejmodernejší mikrovlnné technologie nebo budujeme optickou přípojku pokud je firma v blízkosti optické infrastruktury. Výhoda, kterou získáte s připojením od společnosti ONYX engineering, spol. s r.o. je kompletní portfolio pro zajištění jak služeb datových tak služeb hlasových.

Typickým klientem jsou střední a velké firmy nebo instituce, kterým nabízíme širokou paletu datových služeb lišících.
S našimi službami Vám zajistíme:
  • bezpečný a spolehlivý přístup z firemní sítě do sítě Internetu;
  • šifrované připojení firemních poboček nebo zaměstnanců prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN, z ang. virtual private network);
  • spolehlivé fungování elektronické firemní pošty - instalce a správa mailserveru;
  • instalaci a konfiguraci bezpečného firewallu;
  • spolehlivý provoz ústředny pro hlasovou komunikaci firmy prostřednictvím telefonních linek.

Přehled firemních tarifů.

Kompletní kontaktní údaje.