NECHCEME ALMUŽNU, POTŘEBUJEME PRÁCI!

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání nad 50 let z Olomoucka, Šumperska a Jesenicka a je spojen s vyhrazením nebo vytvořením společensky účelného pracovního místa s dotací na mzdu ve výši 7 166 Kč za měsíc po dobu 6 měsíců.

UKÁŽEME VÁM, JAK NA TO

Projekt chce být podrobným a laskavým průvodcem ženám středního věku na cestě k vlastnímu podnikání.Cílem dvouletého projektu je nabídnout komplexní program na podporu zahájení a rozvoje samostatné výdělečné činnosti.

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Společensky účelná pracovní místa jsou zaměřena na uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Jsou vyhrazována v období 2007-2015 v rámci projektu ÚP "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti a také v rámci našeho projektu Nechceme almužnu, potřebujeme práci!

REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
Zkušenost plus
Dítě není překážkou

NÁRODNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Rekvalifikační kurzy při realizaci národních individuálních projektů a aktivní politiky zaměstnanosti pro úřad práce v Šumperku - školení PC dovedností

Rekvalifikační kurzy při realizaci národních individuálních projektů a aktivní politiky zaměstnanosti pro úřad práce v Šumperku - skupinový motivační program

PROJEKT VZDĚLÁVEJTE SE! A ŠKOLENÍ JE ŠANCE

PROJEKT NECHCI SEDĚT DOMA!