Společnost ONYX engineering poskytuje připojení k internetu prostřednictvím metalických vláken. V nabídce máme sdílené tarify pro připojení k internetu a to s rychlostí od 50 Mbit do 250Mbit.

JEDNODUCHÉ ZŘÍZENÍ A BEZSTAROSTNÉ FUNGOVÁNÍ:

  • kompletní zřízení od 999,- Kč bez žádných skrytých poplatků;
  • spolehlivost daná použitím kabelového vedení;
  • jasné podmínky fungování (všeobecné obchodní podmínky);
  • jistota - 23 let spolehlivý dodavatel konektivity.

Pro připojení k internetu je třeba si zvolit službu a způsob aktivace.

CENÍK SLUŽEB (platný od 1.3. 2019)

Tarify pro pevné připojení do Internetu (DSL)
název tarifu
download
upload
cena bez DPH
cena s DPH
DSL mini
50 Mbit
5 Mbit
371,- Kč
449,- Kč
DSL aktiv 100 Mbit 10 Mbit 453,50 Kč 549,- Kč
DSL extra 250 Mbit 25 Mbit 577,- Kč 699,- Kč
Skutečná rychlost připojení je závislá na klíčových fakturech (kvalita délka) přístupového vedení, rychlost služby je vždy nastavena na nejvyšší možný profil v rámci daného tarifu.
Služba může být zřízena na metalické nebo optické síti společnosti CETIN (v případě optické sítě je zakončeno rozhraním RJ45 ethernet)
Rychlostní profil služby DSL mini je 259/128 kbit až 56320/5120 kbit.
Rychlostní profil služby DSL aktiv je 57344/4096 kbit až 102400/10240 kbit.
Rychlostní profil služby DSL extra je 102400/10240 kbit až 250240/25024 kbit.

Instalační poplatky - metalické připojení (DSL)
název aktivačního balíčku cena bez DPH cena s DPH
Aktivace služby (zprovoznění služby, smlouva na dobu neurčitou) 1239,- Kč 1499,- Kč
Aktivace služby (dotovaná cena, závazek na 24 měsíců) 825,50 Kč 999,- KčWi-Fi router a slevy
Wi-Fi router a ceny doplňkových služeb

JAK SLUŽBU OBJEDNAT?

Pro domluvu na termínu aktivace zavolejte prosím na zákaznickou linku 844 114 814.

Za zřízení i poskytnutné služby se vystavují faktury pro bezhotovostní úhradu služeb. V případě, že budete hradit fakturu v hotovosti, bude Vám vystavena účtenka dle pravidel EET v běžném režimu. Připravili jsem pro vás návod na správnou úhradů služeb

Rychlost může být ovlivněna aktuálním vytížením sítě, koncovým zařízením nebo wifi připojením prostřednictvím bezdrátového routeru, nebo souběžným využíváním jiné služby elektronických komunikací, popř. obsah cílového požadavku uživatele. Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vstvě TCP/IP modelu. Měření kvality služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě.

Minimální rychlost se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo odesílání (upload) dat. Běžná rychlost je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládaní dat, má účastník právo službu reklamovat.

DOPAD STANOVENÝCH RYCHLOSTÍ INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ NA MOŽNOST JEJICH UŽÍVÁNÍ

Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu. Měření kavality služby (rychlosti připojení) probíhá na L4 vrstvě.

V souladu s čl. 3 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, nakládáme při poskytování služebpřístupu k internetu s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování a bez ohledu na odesílatele a příjemce, na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, na používané či poskytované aplikace nebo služby nebo na použité koncové zařízení.

Vyhrazujeme si nicméně v souladu s výše uvedeným článkem právo provádět taková řízení provozu, která jsou nutná k zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a koncovým uživatelům či zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjímečného nebo dočasného přetížení sítě za předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá stejně.

Rovněž si vyhrazujeme právo omezit službu internetu z důvodu optimalizace služeb VoIP a Televize, nikoliv však pod smluvní minimální rychlost.

Odchylky v rychlostech mají na služby používané uživatelem možný dopad dle následující tabulky:

Rychlost připojení Slouží obvykle pro tyto druhy obsahu, aplikací a služeb
700-1000 Mbit/s všechno z nižších tarifů vysoce interaktivní aplikace a komunikace, webový server
300-700 Mbit/s všechno z nižších tarifů a cloudová řešení na profesionální úrovni
100-300 Mbit všechno z nižších tarifů a videokonference s více uživateli v ultra HD kvalitě, přenos velkých souborů, přenos z bezpečnostních kamer v ultra HD kvalitě
50-100 Mbit všechno z nižších tarifů a video streaming a IPTV v ultra HD kvalitě , hry ve vysokém rozlišení a reálném čase
20-50 Mbit všechno z nižších tarifů a vysoký uživatelský komfort bez prodlev i využití vícezařízení, zálohování v reálném čase
10-30 Mbit prohlížení webových stránek, e-mailové služby, chat (např. WhatsApp, Facebook Messenger), přenos hlasu (např. VoIP, Skype), streaming hudby, sociální sítě (např. Facebook, Twitter), videohovory (Skype), přenos z bezpečnostních kamer v HD kvalitě, přenos velkých souborů, VPN, vzdálený přístup k pracovní ploše a účast na videokonferencích (práce na dálku), distribuce software, video streaming a IPTV v HD kvalitě, zálohování v reálném čase, cloudová řešení, webový server pro menší stránky