1. Proč Bitcoinový Platební Systém
Základní myšlenkou a cílem Bitcoinového Platebního Systému je usnadnit obchodníkům a jejich klientům vzájemnou interakci při provádění elektronických plateb.

Vzhledem k tomu, že každodenní manipulace s Bitcoiny není pro obchodníka úplně nejsnažší, nabízí Bitcoinový platební systém možnost převzetí a automatizace platebního procesu za něj tak, aby manipulace s Bitcoiny byla stejně snadná jako platba běžnou platební kartou.

2. Inkasování Bitcoinů od zákazníků
Pokud chce zákazník platit Bitcoinem, má možnost to udělat dvěma vzájemně nahraditelnými způsoby. Elektronickou peněženkou v mobilním zařízení či peněženkou instalovanou v PC zákazníka.

BPS funguje tak, že na základě pokynu obchodníka k inkasování částky v Kč, platební terminál (v případě eshopu API) vygeneruje QR kód (nebo URI) s příslušným pokynem k platbě v Bitcoinech. Tyto informace jsou sejmuty (v případě QR kódu a mobilní peněženky) nebo proklikem přeneseny (v případě URI a peněženky v PC) do elektronické peněženky, kde po zkontrolování pokynu zákazník platbu potvrdí.

Po zaregistrování platby v Bitcoinové síti (což je otázka několika sekund) je platba platebním terminálem, v případě eshopu dotazem na stav transakce, potvrzena.

3. Výplata obchodníka
Po potvrzení platby v Bitcoinové síti (standardně do 60minut) jsou dle nastavení obchodníkova účtu vystavovány příkazy k převodu příslušných finančních prostředků na jeho korunový účet. V současné době jsou z důvodu bezpečnosti a kontroly transakcí autorizovány příkazy k převodu finančních prostředků ručně a tato činnost je prováděna jedenkrát denně (v pracovních dnech).

4. Z čeho se Bitcoinový Platební Systém skládá
Základem BPS je centrální serverová aplikace obsahující veškerou logiku k provádění transakcí. Zde se obchodníci registrují a nastavují si parametry účtu. Zde probíhá kontrola správnosti jejich nastavení a ověřování jejich identity. Zde probíhá veškerá logika spojená s generováním příkazů k inkasu Bitcoinů, jejich převodu na koruny a následným výplatám obchodníků.

S centrální serverovou aplikací komunikuje buď Platební terminál (v případě kameného obchodu) nebo platební systém eshopu formou komunikace prostřednictvím bezpečného API rozhraní.

5. Platební terminál
BPS – Platební terminál je aplikace pro Android 4 a vyšší, která zajišťuje komunikaci mezi obchodníkem, jeho klientem a centrální aplikací BPS. V platbním terminálu obchodník zadá požadovanou částku, platební terminál si vyžádá u centrální aplikace QR kód s údaji o platbě a ten zobrazí na svém displeji. Platební terminál dále čeká na potvrzení přijetí platby centrálním systémem, které většinou následuje do 1 sekundy od potvrzení platby zákazníkem v jeho peněžence.

6. API rozhraní
Pro komunikaci platebních systémů eshopů je v BPS připraveno API rozhraní, které zabezpečuje průběh jednotlivých kroků platby. API rozhraní je jednoduché na použití, zároveň však svým návrhem znemožňuje zneužití prostředků procházejících Bitcoinovým platebním Systémem.

7. Platební podmínky
Základním údajem pro provoz celého Bitcoinového Platebního Systému je směnný kurz Bitcoinu vůči české koruně. Tento kurz je stanovován na základě vývoje kurzu Bitcoinu na Bitcoinových burzách a je denně aktualizován.

Dalším údajem je poplatek z ceny transakce, který si BPS za svoje služby účtuje. Vzhledem k tomu, že jsme BPS vyvíjeli především s cílem rozšířit používání Bitcoinu mezi širokou veřejností, tak bychom rádi tento poplatek udrželi tak nízko, aby bylo pro obchodníka výhodnější přijímat platbu v Bitcoinech než platbu platební kartou.