V zájmu lepšího představení naší firmy a práce našich odborníků přinášíme stručný přehled starších referenčních projektů a služeb, které realizovala naše společnost:

Firmy připojené k Internetu bezdrátovou technologií či pevnou linkou
Magistrát města Olomouce, GEMO, a.s., EUROGEMA, a.s., Redigy, Moravské reálné gymnázium, Solné mlýny, a.s., SEV Litovel, Muzeum umění, Trimex, ZŠ Bohuňovice, Obecní úřad Bohuňovice, Centrum zdraví Bohuňovice, Gymnázium Hejčín, Slovanské gymnázium, Státní vědecká knihovna, Fakultní nemocnice, Ústav pro informace ve vzdělávání, Střední průmyslová škola strojnická, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální, Arcidiecézní charita, Obchodní akademie, Arcibiskupství olomoucké, Arcibiskupský kněžský seminář, SOU Kosinova, Meteor, H-nábytek Šternberk, Intersol, Skanska, Proglas, Prefa Grygov, Obecní úřad Grygov, Ministerstvo zemědělství, Horizont, DDM, Armat Metal, Argotrans, AdMark.

Reference z oblasti školství
Univerzita Palackého Olomouc, Moravské reálné gymnázium Olomouc, Obchodní akademie, Středisko informací a služeb školám, Školský úřad Olomouc, SOU Rooseveltova, SOU Vyškov, SOU Kosinova, ZŠ Stupkova, ZŠ Nedvědova, ZŠ Bohuňovice - Poradenská a konzultační činnost, dodávky HW, SW, připojení k Internetu, služby

Reference z oblasti státní správy

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Školení přepážkových pracovníků na produkt MS Office a na nový programový produkt zabezpečující sběr dat pro celorepublikový systém dávek sociální péče (OK Dávky).
Česká správa sociálního zabezpečení Praha
Dlouhodobé školení uživatelů a správců systému Unix (Unix - základy, administrace, TCP/IP, UUCP atd.; Informix OnLine - administrace) pro všechny republikové správy sociálního zabezpečení.
Kontakt: PhDr.Kolářová, vedoucí odboru vzdělávání, tel.: 02/57062264 – realizace zakázek 1996-1998 v celkovém objemu nad 2 miliony Kč.

Okresní úřad Olomouc
Původní metodická spolupráce při budování systémového zajištění informačního systému Okresního úřadu se přeměnila na přímou podporu stávajících instalovaných systémů a spolupráci při jejich údržbě a rozvoji. Dodávka serverů UNISYS, DELL a dalšího HW a SW. Stálá servis ní, dodavatelská a konzultantská spolupráce. Založeno dial-up spojení, konfigurace poštovního serveru, spolupráce při instalaci pošty (značné finanční úspory pro budoucí plné využití Internetu), vytvoření návrhu WWW stránek Okresního úřadu Olomouc (struktura úřadu, členění, obsahová náplň referátů, prezentace, informovanost občanů) - lze po případném připomínkování ihned zpřístupnit na síti Internetu, od června 1997 příprava komunikace mezi Okresním úřadem a obcemi okresu Olomouc přes Internet - přenos vybraných informací (časové a finanční úspory - rozjednáno v oblasti ekonomicko správní). V roce 1997 provedeno opakované manažerské školení základů používání Internetu pro vedoucí pracovníky referátů a oddělení.
Kontakt: Ing. Calábek, správce sítě, tel.: 068/5510660 – realizace zakázek 1996-2002 v celkovém objemu nad 4 miliony Kč.

Městský úřad - Magistrát města Olomouce
Spolupráce při návrhu a budování kompletního informačního systému ÚMO a následná systémová podpora instalovaného operačního systému Unix a centrálního čtyřprocesorového serveru Corollary. Zajištění bezproblémové spolupráce s informačním systémem instalovaným na SDF města Olomouce (viz bod SDF města Olomouce). Připojení počítačové sítě pevnou linkou k Internetu, řešení bezpečnosti vnitřní infrastruktury pomocí privátních IP adres a skryté sítě. Spolupráce při instalaci pošty, konfigurace poštovního serveru, školení.
Kontakt:Ing.Fischer,správce sítě,tel.: 585513373–realizace zakázek 1996-2003 v celkovém objemu nad 1,5 milionu Kč.

Městský úřad Prostějov
Dodávka serveru, instalace Linux, poradenská a konzultační služba
Kontakt: ing.Průša, vedoucí AIS, realizace zakázek 2000-2003 v objemu nad 400.000,- Kč.

Úřad práce Olomouc
Spolupráce při návrhu a budování informačního systému, konzultační a poradenská činnost, připojení k Internetu pevnou linkou 256 Kbps. Dodávky serverů DELL 1300, PC DELL, tiskáren HP a dalšího hardware. Opakovaná školicí a rekvalifikační činnost v rámci motivačních a počítačových kurzů.
Kontakt:Ing.Šabata,správce sítě,tel.: 585548221–realizace zakázek 1998-2003 v celkovém objemu nad 2.000.000Kč.

Muzeum umění v Olomouci
Návrh a realizace informačního systému Muzea umění i Arcidiecézního muzea včetně dodávek serverů, stanic a dalšího HW i SW, servis ní smlouva, připojení pevnou linkou k internetu, poradenská a konzultační činnost.
Kontakt: Mgr.Soukup, tel.: 585228470, realizace zakázek 1998-2003 v celkovém objemu nad 3.000.000Kč.

Státní veterinární ústav
Komplexní návrh, projekt a vybudování lokální sítě, strukturovaná kabeláž, dodávka 2 serverů IBM 220 s OS Windows 2000, Firewall Linux, připojení radiovou linkou k internetu, servis ní podpora.

Úřad pro zastupování…
Správa sítě, servis ní smlouva, servery DELL 4200, UNISYS AQUANTA s OS Novell Netware 4.x a 5.x. Firewall Linux.

Firemní klientela

EUROGEMA, a.s.
Připojení k Internetu, propojení pracovišť v Olomouci v privátní síti, správa Linuxu.

Europapier Bohemia, spol. s r.o.
Spolupráce při návrhu strukturované kabeláže a HW budování informačního systému EP Praha, Olomouc a další pobočky, konzultační a poradenská činnost. Dodávky serverů DELL 1300 a 2300, PC DELL, tiskáren HP a dalšího hardware. Kontakt: Ing.Lev,správce sítě,tel.: 02/74009-500–realizace zakázek 1998-2001 v celkovém objemu nad 1.000.000 Kč.

Expandia banka, a.s.
Dodávky serverů UNISYS, strukturované kabeláže a počítačových sítí na bázi operačního systému Novell NetWare 4.1 a Unix. Systémová podpora a údržba již instalovaných systémů a spolupráce při budování systému Internetovské banky. Řešení bezpečnosti vnitřní infrastruktury pomocí násobných systémů a soustav firewalů a aplikačních bran. Zřízení pevné linky 64 kb/s pro připojení na Internet a zajištění tohoto připojení. Rozsáhlá školení uživatelů produktů MS Office, Lotus Notes a správcovská školení Novell NetWare, Windows NT.
Kontakt: Ing.Hrazdíra, správce sítě, tel.: 068/5702222– realizace zakázek 1996-2000 v celk.objemu nad 3 miliony Kč.

DCD Ideal, s.r.o., závod Prosenice
Dodávka 2 serverů IBM xSeries 235 , OS SBS2000, Windows 2000 + Terminálové řešení Citrix MetaframeXP, dodávka 3 serverů OS Linux, technická podpora. Vybudování rozsáhlého komunikačního systému, zahrnující pobočky v Dyníně (u Českých Budějovic) a Slavětíně (u Olomouce). Provozování terminálového serveru s kompletním ekonomickým informačním systémem. Servisní smlouva.
Kontakt: ing.Křenek, tel.: 581 226 025 – realizace zakázek 1999-2003 v objemu nad 1,5 milionu Kč.

Doma, a.s.
Vybudování rozsáhlého informačního systému na operačním systému SCO Unix Network. Celek zahrnuje multiprocesorové servery americké firmy UNISYS umístěné v několika městech na Moravě (viz. dále) a vzájemně propojené pomocí pevných linek nebo dial-up spojení. Během další spolupráce se počítá s vybudováním i několika menších sítí s operačním systémem Novell NetWare a jejich začleněním do stávajícího celku. Samozřejmostí je kompletní systémová podpora a servis u všech poboček:
Olomouc - Server UNISYS, OS SCO Unix, informační systém organizace Chameleon 2000, propojení pevnou linkou na prodejní sklad Olomouc Hodolany, Šumperk a dial-up linkou na pobočku v Opavě.
Opava - Server UNISYS, operační systém SCO Unix, informační systém organizace Chameleon 2000, propojení dial-up linkou na centrálu v Olomouci.
Šumperk - Terminálový server s operačním systémem Linux propojený protokolem SLIP přes pevnou linkou s centrálou v Olomouci.
Brno-Vybudování počítač. sítě a WAN spojení ethernet sítě s centrálním počítačem na 64kbps pevné lince.
Kontakt: PhDr.Doubrava–předs. Představenstva, tel.: 068/5311211–realizace zakázek 1996-1999 v celkovém objemu nad 2 mil. Kč.

Farmak, a.s.
Spolupráce při návrhu a projektování informačního systému na bázi operačního systému Novell NetWare SFT III, jeho následná instalace a spolupráce při jeho dalším rozvoji. O robustnosti a odolnosti navrženého systému svědčí to, že oslavu jednoletého nepřetržitého chodu zhatil pouze dlouhodobý výpadek proudu asi 20 dní před výročím. Za zmínku stojí fakt, že během provozu systému byla samozřejmě prováděna jeho údržba a rozšiřování. Několik připojení k Internetu dial-up a pevná linka v jednání.
Kontakt: Mgr.Mlčoušková – správce sítě , tel.: 068/5547324– realizace zakázek 1996-1998 v celkovém objemu nad 200.000,- Kč.

GEMO, a.s.
Připojení k Internetu, propojení pracovišť v Olomouci v privátní síti, správa Linuxu.

ETA Litovel – SEV Litovel
Dodávka multiprocesorového serveru Dell PowerEdge 6100, správa počítačové sítě Unix, servis ní dohled. Reinstalace systému, převod podnikového řídícího systému. Konzultantská a poradenská činnost, technická a systémová podpora. Bezdrátové připojení k Internetu 64 Kbps.
Kontakt: Ing.Kuhn, jednatel, tel.: 068/5492600 – realizace zakázek 1997-2001 v celkovém objemu nad 1.000.000,- Kč.

Solné mlýny Olomouc, a.s.
Dodávka multiprocesorového serveru Dell PE4200, Dell PE2600, správa počítačové sítě NovellNetware 4.11, strukturovaná kabeláž, servis ní smlouva. Konzultantská a poradenská činnost, technická a systémová podpora. Bezdrátové připojení k Internetu 64Kbps.
Kontakt: ing.Nosek, finanční ředitel, tel.: 585313747 – realizace zakázek 1996-2003 v celkovém objemu nad 1.000.000,- Kč.

H-nábytek
Dodávka serveru IBM 205 s OS Windows2000, terminálové řešení Citrix Metaframe 1.8, firewall Linux, připojení radiovou linkou k internetu, připojení členů managementu z domova přes radiovou síť na internet a do vnitrofiremní sítě, správa sítě s OS Novell 4.x, Windows 2000, servis ní smlouva.