Potřebujete spolehlivé připojení k internetu pro svoji firmu nebo organizaci? Ve firmě ONYX engineering věříme, že základem je kvalitní bezdrátový spoj s nonstop technickou podporou. Přečtěte si více o spojích umožňujících vysoký datový tok s nízkou latencí a přesvěčte se i Vy, že spolehlivé bezdrátové připojení k internetu existuje.

Obecně se pro firemní připojení k internetu používají úzce směrové vysokorychlostní dvoubodové (point-to-point nebo také P2P) radiové spoje.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

Spoje mohou být provozovány ve volném nebo licencovaném pásmu.

  • volná pásma jsou: 10, 17, 24 a 80GHz
  • licencovaná pásma jsou: 11, 13, 15, 18, 26, 32, 38GHz

Hlavní výhoda volných pásem spočívá v absenci licenčního poplatku, rychlosti výstavby bez čekání na schválení licence a možnosti libovolného stěhování spoje. Naše firma instaluje spoje od různých firem (ALCOMA, SUMMIT, SIKLU a jiné) s propustností 100/100 Mbit, 250/250 Mbit až do 1 Gbps. Nevýhodou bezdrátových spojů ve volném pásmu je možné rušení jinými zařízeními.

Hlavní výhodou licencovaných pásem jsou v centrálně přidělené a evidované vysílací frekvence. Na minimum je tedy omezeno jakékoliv rušení jinými zařízeními. V případě rušení přidělené frekvence je možné se obrátit na ČTU, která provede kontrolní měření a sjedná nápravu.

Nevýhodou těchto frekvencí je nutnost platit roční licenční poplatky. Tyto poplatky se liší podle frekvence a vyzářeného výkonu. Výše těchto poplatků začíná na 3200,- Kč ročně až po 31000,- Kč ročně. Další nevýhodou může být vyčerpání zejména nižších licencovaných frekvencí na vytížených uzlech ve větších městech.

PŘEHLED VOLNÝCH PÁSEM

  • pásmo 10 GHz je vhodné i pro velmi dlouhé skoky s kapacitou do 200 Mbit/s. Toto pásmo se používá na spoje budované i na desítky kilometrů.
  • pásma 17 a 24 GHz jsou vysokokapacitní mikrovlnné spoje vhodné především pro krátké vzdálenosti, výhoda těchto pásem je v menší pravděpodobnosti rušení nežli u pásma 10 GHz a dosahování vyšších kapacit. Tyto spoje je vhodné nasadit na spoje dlouhé maximálně několik kilometrů. Maximální přenosová kapacita 17GHz spojů je 660Mbit/s. U spojů 24GHz je to až 900Mbit/s. Vždy záleží na šířce kanálu a modulaci.
  • pásmo 80 GHz: spoje s kapacitou až 1 Gbit/s, vhodné na kratší spoje v řádech maximálně jednotek kilometrů. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem pásma je pravděpodobnost rušení zanedbatelná.

INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ

Potřebujete vybudovat kvalitní vysokorychlostní radiový spoj? Nebo potřebujete zajistit spolehlivou datovou linku pro připojení firmy? Zavolejte nám na telefon 844 114 814 nebo vyplňte náš objednávkový formulář a my Vám pomůžeme vybrat správné řešení.

POPTAT PROFI SPOJ