Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je sestaven dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho náplň určuje vyhláška č. 505/2006 Sb. Kurz obsahuje i odbornou praxi a má dvě části – obecnou a zvláštní. Účastníci kurzu, kteří ho úspěšně dokončí, získají kvalifikaci pro výkon povolání Pracovník v sociálních službách.

Objednávka kurzu