V tomto článku vás chceme informovat o tom, že naše firma získala koncem ledna tři nové rekvalifikační kurzy. Jedná se o profesní kvalifikace Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer programů a komplexních projektů. Tyto akreditace nám udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s platností na tři roky.

Všechny tři profesní kvalifikace probíhají podle svého platného kvalifikačního standardu a stejně tak po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace.

Obsahem těchto kvalifikací jsou např. tato témata:

  • Orientace v klíčových principech řízení projektu
  • Administrace a řízení rozsahu, časového rámce, jakosti, rizik, zdrojů, informací a dokumentace v projektu
  • Asistence při finančním řízení projektu
  • Koordinace zdrojů projektu
  • Finanční řízení projektu
  • Řízení organizace prostřednictvím projektů

Členové projektového týmu naší firmy se těší na budoucí účastníky a absolventy těchto kurzů a přeje jim mnoho zdaru v jejich další profesní kariéře.