Od 1. 2. 2015 dochází u hlasového tarifu tIP 50 ke snížení ceny za volání do pevných i mobilních sítí na 2 Kč. Nově máte s tímto tarifem k dispozici zdarma více jak 30 minut na volání do všech pevných sítí a sítí mobilních operátorů v ČR. Současně budou na tento tarif převedeni všichni zákazníci využívající tarif tIP ALF.

Služba byla maximálně zjednodušena a bylo odstraněno rozlišení pro volání ve špičku a mimo špičku. Dále byly sjednoceny sazby za volání do pevných a mobilních sítí na 2 Kč.

V následující tabulce naleznete ceny pro volání do jednotlivých sítí:

tarif tIP 50 cena bez DPH cena s DPH
ČR – místní hovor - špička* 1,66 Kč 2,00 Kč
ČR – místní hovor - mimo špičku, víkendy 1,66 Kč 2,00 Kč
ČR – meziměsto - špička* 1,66 Kč 2,00 Kč
ČR – meziměsto – mimo špičku, víkendy 1,66 Kč 2,00 Kč
mobilní sítě ČR 1,66 Kč 2,00 Kč
hovory v rámci sítě ONYX a VoIP sítí 0,- Kč 0,- Kč
hovorový kredit 50,- Kč 60,50 Kč

*špička - v pracovní dny 7.00 - 19.00, mimo špičku - pracovní dny 19.00 - 7.00, víkendy, svátky


Na tarif tIP 50, který je nejnižším hlasovým tarifem, budou od 1. 3. 2015 převedeni všichni zákazníci využívající služby tIP ALF (bývalý zákazníci společnosti ALFTECH, kteří využívají hlasových služeb).

Pokud se Vás tato změna týká, budete mít ve fakturaci od 1. 3. 2015 nově uveden tarif tIP 50 a předplatné pro hovorový kredit ve výši 60,50 Kč včetně DPH.

Pokud s uvedeným postupem nesouhlasíte, prosím oznamte nám to na zákaznickou linku: 844 114 814 nebo na e-mail: obchod@onyx.cz a služba tIP 50 Vám nastavena nebude. Původní služba tIP ALF Vám však bude poskytována pouze do konce měsíce února a dne 28. 2. 2015 bude tarif definitivně ukončen.

V případě, že s uvedeným postupem souhlasíte, přejdete automaticky na tarif tIP 50 a bude Vám zachováno telefonní číslo a získáte více jak 30 volných minut na volání do všech sítí.