Při výběru počítačového zdroje se někdy setkáváme s termínem 80plus. Pro ty z vás, kteří neví co se za tímto označením skrývá, jedná se o označení účinnosti zdroje, se kterou je schopen převést elektrickou energii odebíranou z rozvodů 230V střídavých na stejnosměrné napětí potřebné pro chod PC a jeho komponent.

Jelikož lze PC zdroj vyrobit v různých cenových hladinách, je pravděpodobné, že pro nejlevnější PC zdroj účinnost transformace nebude tím nejdůležitějším parametrem. Pro provoz PC zdroje s nižší účinností je typické, že při svém méně hospodárném provozu vyrobí více nežádoucího tepla. S tímto "opadním" teplem narůstá potřeba chlazení polovodičových součástek, tzn.vyšší otáčky ventilátoru. Vyšší otáčky ventilátoru dodají více vzduchu a s tím narůstající kvantum prachových částic, které se přichytnou na chladící plochy v PC a snižují účinnost chladících ploch. Spirála vedoucí k destrukci polovodičových přechodů je roztočena.

Investice do kvalitnějšího zdroje s vyšší účinností, například s certifikací 80plus, přináší přidanou hodnotu v uspořené elektrické energii a prodloužení životnosti PC snížením množství odpadního tepla.

Více informací například zde.