Projekt "Vzdělání do všech koutů" zahajuje letošní rok hned na dvou místech. V pátek 16.1. a v sobotu 17.1. se do projektu zapojují dvě obce našeho kraje. Klenovice na Hané a Nezamyslice se tak stávají součástí rodiny obcí do 2000 obyvatel, kam přijedeme se vzděláním. Náplní toho projektu jsou kurzy finanční a spotřebitelské gramotnosti, počítačových dovedností, právního minima a základů podnikání.

Vzdělání, které tak díky penězům EU přichází za občany, je velmi vítané a je o ně zájem. Podle slov některých zájemců o naše kurzy, očekávají, že se dozví cenné a prakticky využitelné informace, ke kterým se nemají vždy možnost dostat a už vůbec ne v místě jejich bydliště.

Naším cílem je přispět k tomu, aby se občané malých obcí dokázali dobře orientovat ve světě financí a nejčastěji používaných technologií a dokázali je tak zužitkovat v každodenním životě. Doufejme, že jim naše vzdělání přinese do života jen samé příjemné změny.

Zájemci o vzdělání v tomto projektu máte ještě omezenou možnost se přihlásit. Nejlépe, když ve vaší obci najdete alespoň pět spoluobčanů s tímto zájmem. V tom případě kontaktujte naši info linku.