Od 1. 1. 2015 dochází ke sjednocení variabilních symbolů pro jednorázové platby a trvalý příkaz. Variabilní symbol je nyní tvořen jen čtyřmi číslicemi, které odpovídají poslednímu čtyřčíslím Vaší smlouvy. U plateb je nutno vždy zadat správnou částku i správný variabilní symbol, aby došlo k automatickému spárování plateb.

V současné době můžete vybírat z těchto variant úhrad za naše služby:
1. Trvalým příkazem – je doporučený způsob placení faktur, kdy má zákazník jistotu, že jeho platby budou uhrazeny. Pokud si zřizujete trvalý příkaz, překontrolujte si prosím nastavenou částku, číslo účtu: 7896953024/2700 a jako variabilní symbol pro platbu uvádějte poslední čtyřčíslí Vaší smlouvy.

2. Převodním příkazem – platby posílejte na účet: 7896953024/2700 a jako variabilní symbol používejte číslo, které je na každé faktuře uvedeno v pravém horním rohu. Nově je toto číslo tvořenou pouze čtyřmi číslicemi. Pokud hradíte dvě nebo více faktur je nutno uhradit každou fakturu zvlášť a vždy s jedinečným variabilním symbolem a v přesné výši.

3. Inkaso z účtu klienta – nemusíte se o nic starat a peníze odejdou z Vašeho účtu přesně a včas. Stačí dát souhlas k inkasu ve Vaší bance ve prospěch účtu firmy ONYX engineering, spol. s r.o. 7896953024/2700 a opět použijete čtyřmístný variabilní symbol. Povolení provedete ve své bance a nás o tom prosím informujte na telefonním čísle: 844 114 814 nebo na e-mailu: obchod@onyx.cz.

4. Platba v hotovosti – úhradu za využívané služby můžete provést po předchozí domluvě i přímo v sídle společnosti ONYX engineering, spol. s r. o., na adrese Pavelkova 11, Olomouc ve druhém patře budovy.

Za ONYX engineering, spol. s r.o. Vám se začátkem nového roku přeji, ať se Vám nadcházející rok 2015 po všech stránkách vydaří.