Jste uchazeči o zaměstnání? Chcete si zvýšit svoji kvalifikaci a naučit se nové věci? Chcete pracovat jako strážný nebo vrátný a získat k tomuto zaměstnání certifikát o absolvované zkoušce vydaný Ministerstvem vnitra?

Nebo jste naopak firma, která zaměstnává pracovníky na pozicích strážný nebo vrátný a potřebujete zvýšit profesní kvalifikaci svých zaměstnanců?

Pak využijte nabídky naší firmy na profesní kvalifikaci Strážný, která bude probíhat od 27. října 2014 do 3. listopadu 2014.

Celý vzdělávací program trvá 40 hodin a je ukončen závěrečnou zkouškou spojenou s vydáním Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Zkouška se koná před autorizovanou komisí Ministerstva vnitra. Zájemci musí být zdravotně způsobilí (doloží to potvrzením od lékaře) a trestně bezúhonní.

Náplní kurzu jsou tyto tematické oblasti:

 • BOZP
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku osob
 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • Kontrolní činnost ve střežených objektech
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Kurz proběhne v prostorách naší firmy ONYX engineering, na adrese Pavelkova 598/11, Olomouc. Přihlásit se můžete na e-mailech: obchod@onyx.cz a projekty@onyx.cz nebo na telefonu 587 406 800.