Pracovníci i účastníci projektu se již teď mohou pochlubit svými výsledky a úspěchy v jednotlivých aktivitách projektu. Nejdůležitější aktivitou a hlavním výstupem je ukončení účasti v projektu s nástupem do zaměstnání. Toto se podařilo již několika účastníkům a my vás chceme seznámit s příběhem jedné z nich. Je to paní J. ze Šumperka, kde se práce hledá velmi těžko.

Paní J. měla při představování našeho projektu „Nechceme almužnu, potřebujeme práci!“ jasno. Bývalá účetní by mohla být příkladem pro mnoho z nás, protože přesně vystihla základní princip aktivit, jež pomáhají lidem, kteří ne vlastní vinou přišli o práci. Řekla si: „Chci od základu změnit svůj dosavadní pracovní život, chci se naučit jednat se zaměstnavateli, chci umět přesvědčit, že já jsem pro firmu ta pravá. Potřebuji kvalitně zpracovaný životopis, potřebuji zase někam patřit a ráda bych si splnila již dlouhodobé přání, absolvovat rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, abych mohla pomáhat lidem.“

Projekt začíná motivačním kurzem, který paní J. pomohl při orientaci v zákonech (zákoník práce, zákon o nezaměstnanosti, o důchodovém pojištění a z oblasti sociální pomoci) a ve finanční gramotnosti, dále si zpracovala pod vedením lektorky svůj životopis, naučila se, jak se nachystat na pohovor a jak efektivně komunikovat. Po ukončení motivačního kurzu se posunula zase o krok ke svému cíli, nastoupila do rekvalifikačního kurzu „Osobní asistent pro přímou obslužnou péči“. Úkol zvládla na výbornou a těsně před vánocemi 2013 získala vytoužený certifikát.

Čekala nás další fáze projektu a to uplatnění účastnice ve vybraném oboru, což je pomoc jiným lidem jako pracovnice v sociálních službách. Začali jsme oslovovat zařízení, která by byla vhodná přístupem ke klientům i vzdáleností od místa bydliště. Součástí nabídky je možnost dotace pro zaměstnavatele a po několika jednáních a osobních setkáních s vedoucími pracovníky konkrétního zařízení poblíž Šumperka došlo k podepsání smlouvy o spolupráci a účastnice našeho projektu nastoupila do tohoto zařízení v polovině března 2014.

Hlavním posláním nás pracovníků projektu je pomoc této skupině, která je velmi znevýhodněná na trhu práce, počínaje teoretickými informacemi, přes řešení osobních problémů až po praktické uplatnění v pracovním procesu. Na obou stranách tak dochází k vzájemnému obohacení o nové, zajímavé a prakticky použitelné informace, nové zkušenosti a nové přátele.