Projekt "Nechceme almužnu, potřebujeme práci!" pokračuje ve svých aktivitách.

V srpnu byl ukončen motivační kurz se skupinou účastníků v Šumperku a s první skupinou účastníků v Olomouci. Na motivační kurz navazují Job cluby.

V Šumperku je Job club každý pátek a v Olomouci každé úterý. Účastníci projektu si tam předávají zkušenosti a informace o pracovních místech, tisknou životopisy, připravují průvodní dopisy a vyhledávají pracovní místa na internetu, se svou konzultantkou probírají témata, která byla zmíněna již v rámci motivačního kurzu.

Na Job cluby navazují rekvalifikace. Na konci září 2013 proběhla první rekvalifikace "Základy obsluhy osobního počítače", kterou si vybralo 11 účastníků projektu z Olomouce i ze Šumperka. V rámci tohoto kurzu, který má 40 hodinovou dotaci, se naučili pracovat s počítačem tak, aby mohli své dovednosti využít v zaměstnání.

Dvě účastnice z Olomouce nastoupily do rekvalifikačního kurzu "Účetnictví". Vzdělávací program probíhá v celkovém rozsahu 120 hodin a je zakončen zkouškou. Obsahem kurzu jsou právní normy upravující účetnictví v ČR, přehled daní, sociální a zdravotní pojištění, daňová evidence, vedení účetnictví aj. Jeden účastník nastoupil v říjnu do výcviku na řidičské oprávnění "skupiny C". Tento výcvik i se zkouškou trvá necelé dva měsíce.

22. října 2013 začala rekvalifikace "Obsluha osobního počítače" pro pokročilé, na tuto rekvalifikaci se přihlásili 3 účastníci ze Šumperka. Celkový rozsah vzdělávacího programu je 80 hodin a zahrnuje pokročilejší zvládání produktů MS Office včetně PowerPointu a Outlooku.

V tomto týdnu končí závěrečnou zkouškou rekvalifikační kurz "Strážný", celý vzdělávací program má 40 hodinovou dotaci a po úspěšně složené zkoušce, která se uskuteční před tříčlennou zkušební komisí, dostanou účastníci Osvědčení o rekvalifikaci vydané Ministerstvem vnitra. Zájemci o tuto rekvalifikaci musí být zdravotně způsobilí a trestně bezúhonní.

Na rekvalifikace navazuje jednání se zaměstnavateli, kteří by mohli mít zájem o pracovníky z řad účastníků projektu "Nechceme almužnu, potřebujeme práci!" Těmto zaměstnavatelům nabízíme dotaci na mzdu pro každého jednotlivého pracovníka ve výši 7.000 Kč na měsíc po dobu půl roku. Jestliže máte jako zaměstnavatelé zájem o nové pracovníky, kteří prošli rekvalifikacemi a mají nárok na dotaci na mzdu, volejte na tel. 587 406 815 nebo pište na e-mail projekty@onyx.cz.

V říjnu byl v rámci tohoto projektu otevřen další motivační kurz pro uchazeče o zaměstnání nad 50 let v Jeseníku. V průběhu prosince bude otevřen poslední motivační kurz pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let z Olomouce a okolí. Kdo máte zájem se zúčastnit projektu "Nechceme almužnu, potřebujeme práci!" v Olomouci, volejte na tel. 587 406 820 nebo pište na e-mail projekty@onyx.cz.