Tento rekvalifikační kurz se od ostatních liší vysokou hodinovou dotací na výuku AJ, zaměřenou speciálně na AJ potřebnou pro práci v administrativě. Svým účastníkům tedy otevírá další možnosti profesní kariéry, např. práce v zahraničí, u firmy s AJ sekcí apod.

Objednávka kurzu