Tento rekvalifikační kurz je odrazovým můstkem pro ty, kteří chtějí pracovat v administrativě. Výuka je věnována získávání nezbytných informací a znalostí z tohoto oboru. Jeho nedílnou součástí je i osvojení si praktických dovedností potřebných pro práci v kanceláři.

Objednávka kurzu