Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti předškolního věku je sestaven dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jeho specifickou náplní je ale zaměření na dětskou problematiku. Účastníci se tak dozví něco o dětských vývojových poruchách, právech dítěte, dětské pediatrii, preventivní péči o děti aj.

Objednávka kurzu