Vzdělávací program Strážný je profesní kvalifikací s přesně daným a strukturovaným obsahem. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Objednávka kurzu