Tento vzdělávací program je určen všem, kteří chtějí získat orientaci v daňovém systému ČR. Účastník získá znalosti potřebné k vedení daňové agendy a k sestavování daňových přiznání, umí provést daňový rozbor účetních operací, orientuje se v účetní uzávěrce aj. Kurz slouží také jako součást přípravy na daňové poradenství.

Objednávka kurzu