Tento rekvalifikační kurz je věnován odborné přípravě pro výkon povolání operátor call centra. Kromě teorie obsahuje kurz i odbornou praxi, ve které mají účastníci možnost názorně si vyzkoušet a zužitkovat vědomosti získané v jeho teoretické části. Praxe probíhá na reálném pracovišti firmy zaměřené na oblast telemarketingu.

Objednávka kurzu