Tento článek bych ráda začala výrokem Henryho Forda, amerického podnikatele a průkopníka automobilového průmyslu: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“

Mnoho nezaměstnaných přemýšlí o tom, jak opět rozjet svou pracovní kariéru a jako odpověď na tuto otázku je napadá přihlásit se do rekvalifikačního kurzu. V současnosti existuje nepřeberné množství rekvalifikačních kurzů, a to ať už čistých rekvalifikací nebo profesních kvalifikací. Jejich seznam se dá najít na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V tomto článku bychom rádi upozornili na záludnosti, které vás čekají, budete-li si rekvalifikační kurz hledat a vybírat sami.

Na co si tedy dát pozor při výběru rekvalifikačního kurzu?
  • platnost akreditace (MŠMT akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují na výkon konkrétní pracovní činnosti nebo směřují k získání konkrétních pracovních dovedností, akreditace se vždy uděluje na dobu 3 let, platnost akreditace lze ověřit v databázi udělených akreditací),
  • doklad o zaplacení kurzovného a smlouva o poskytnutém vzdělávání (každý účastník by měl obdržet doklad o zaplacení vzdělávání, společně se smlouvou, která musí mít své náležitosti, jako jsou název vzdělávacího programu, název pracovní činnosti, hodinový rozsah kurzu aj., je dobré si oba doklady uchovat pro případ reklamace kurzu),
  • osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikačního programu (osvědčení má neomezenou platnost na území celé České republiky a v mnoha případech je uznáváno i na území sousedních států, v některých případech je na základě osvědčení o rekvalifikaci vystavován živnostenský list, osvědčení musí mít své náležitosti, např. název a adresu vzdělávacího zařízení, číslo jednací udělené akreditace, rozsah kurzu v hodinách, absolvované předměty).

Další databáze vzdělávacích kurzů, tzv. profesních kvalifikací, je na stránkách Národní soustavy kvalifikací. I firma ONYX engineering, spol. s r. o. má ve své nabídce širokou škálu rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů. V případě zájmu o ně volejte na telefonní číslo projektového oddělení 587 406 815.

Citátem jsme začali, citátem i skončíme, tentokrát pochází od neznámého autora: „Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu naučit.“