ONYX engineering, s.r.o. se stal partnerem projektu zaměřeného na podporu zahájení a rozvoje podnikání, na který se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je umožnit ženám v Olomouckém kraji založit si vlastní podnikání, které bude udržitelné a v souladu s jejich osobním zaměřením a životními rolemi. Projekt je realizován MC Krteček Jeseník a ve spolupráci s dalšími partnery projektu (Občanským sdružením Mateřské centrum Prostějov, Občanským sdružením Heřmánci a Úřadem práce České republiky) bude probíhat v rámci Olomouckého kraje v Jeseníku, Olomouci a Prostějově.

Pozvánka na seminář projektu Ukážeme Vám, jak na toProjekt je určen ženám vracejícím se po rodičovské dovolené na trh práce nebo pečujícím o děti do 15 let a ženám v předdůchodovém věku. Svým zapojením získají všechny účastnice projektu možnost inspirovat se a sdílet své nápady s ostatními podnikatelkami z Olomouckého kraje, pracovat na svém osobnostním rozvoji pod vedením kouče, odborně se připravit v prezenčních a e-learningových kurzech, konzultovat svůj vlastní podnikatelský záměr se specialistkou na podporu podnikání a v neposlední řadě se dozví, jak své podnikatelské aktivity sladit s chodem domácnosti.

Součástí projektu je i založení dětské skupiny při MC Krteček Jeseník, jejímž prostřednictvím bude zajištěna celodenní péče pro děti ve věku od 2 do 3 let.