V příjemném prostředí NH Congress Hotelu v Olomouci se 6.2.2013 sešly účastnice projektu „Ukážeme Vám, jak na to“ spolu s mentory a pozvanými hosty na semináři, věnovanému e-learninovému vzdělávání a mentoringu.

Seminář umožnil všem zúčastněným získat podrobné informace o potenciálu e-learningu. Dopolední část semináře byla věnována srovnávání možností různých aplikací, nabízejících e-learning. S prezentací zkušeností se svými vzdělávacími portály vystoupili hosté ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga v Olomouci nebo ze Střední školy logistiky a chemie v Olomouci. Následovala prezentace Mgr. Bohuslava Coufala, věnovaná portálu ianus.tv, díky kterému si účastnice projektu mohou prohlubovat své znalosti a dovednosti, získané na prezenčních kurzech.

Odpolední program nabídl možnosti mentoringu i osobní komunikaci mezi mentée a mentory. Toto setkání mělo příjemnou a zároveň pracovní atmosféru. Zkušenosti s podnikáním mentorů a představení podnikatelských záměrů mentée vedlo k plodné diskusi o možnostech mentoringu. Mentorky a mentoři sdělili, že mohou svým mentée nabídnout mimo jiné i např. dodání odvahy, znalost trhu, kudy nejít do „slepé uličky“, jak zvládat „řeč“ administrativy,… . Celý seminář tak byl ukončen živou věcnou diskusí.

Mentée mají díky mentoringu projektu „Ukážeme Vám, jak na to!“ možnost naplnit citát Güntera Grasse „Člověk nemusí každou zkušenost získat sám“.