I v letošním roce získala naše firma výhradní právo na dodávání bilanční diagnostiky olomouckému Úřadu práce. Jak jste se dozvěděli z minulých článků, určuje bilanční diagnostika profesní orientaci klienta. Konkrétně to znamená, že usnadňuje orientaci v pracovním zařazení klienta, zjišťuje jeho předpoklady a schopnosti, určuje jeho silné a slabé stránky a poskytuje celkovou analýzu klientových schopností, dovedností, zájmů a motivace pro jeho optimální začlenění do pracovního procesu.

Klientem jsou v tomto případě myšleni uchazeči o zaměstnání, resp. ty skupiny nezaměstnaných, které bychom mohly označit jako rizikové. Spadají sem např. matky na mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, příslušníci etnických menšin, absolventi a osoby se základním vzděláním

V ideálním případě na bilanční diagnostiku navazují speciální kurzy, které uchazečům nabízejí možnost zdokonalovat se v těch oblastech, jež bychom mohli označit jako slabé. U nezaměstnaných jde zejména o nižší sebedůvěru a sebevědomí, vyšší úzkostlivost, sklony k podřídivosti a neschopnost jednat asertivně a prosadit sám sebe.

I přes to, že se při bilanční diagnostice pracuje neustále se stejnou standardizovanou baterií psychologických testů a jejími klienti jsou pouze a pořád jen a jen nezaměstnaní, je to práce rozmanitá a zajímavá, náročná a složitá, ale zejména obohacující jak pro klienta, tak i pro psychologa.

Přeji proto všem svým potencionálním klientům co nejméně stresu a úzkosti z neznámé situace a co nejvíce otevřenosti a upřímnosti k sobě samotným, na nichž veškeré psychologické testování stojí a padá zároveň.Mgr. Kristýna Podešvová
psycholog