Minulý týden proběhla v naší firmě kontrola bilanční diagnostiky, která je jednou z aktivit námi pořádaných projektů UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE V OLOMOUCKÉM OKRESE a AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V PRAXI OLOMOUCKÉHO KRAJE 2.

Jak bylo uvedeno v minulých článcích, centrum bilanční diagnostiky funguje v naší firmě už několik let a v současnosti je toto pracovní poradenství jedním z pilířů našich současných projektů, financovaných z Evropského sociálního fondu. Zároveň se naše firma stala výhradním dodavatelem bilanční diagnostiky pro olomoucký Úřad práce pro tento rok. Zcela pochopitelně se tedy odpovídající instituce zajímají o to, jak u nás bilanční diagnostika probíhá, jaké jsou její výstupy, jaké jsou reakce klientů na testovou situaci apod.

Bilanční diagnostika, jako jedna z forem pracovního poradenství, se orientuje zejména na zjištění výše intelektu a speciálních dovedností a schopností (např. schopnost práce pod tlakem, reakce na stres, míra pozornosti a soustředění, motivace k výkonu) a dále na určení profesní a zájmové orientace a osobnostních charakteristik klienta. To vše prostřednictvím psychologických testů. Při kontrole bylo po vzájemné konzultaci doporučeno další rozšíření současně používané testové baterie o několik nových testů. Jako pozitivní byl oceněn zejména znatelný posun při provádění bilanční diagnostiky v minulém roce, týkající se zejména zavedení používání nových testů a formy a obsahu zpráv.

I přes to, že pro mnohé z nás znamená kontrola a hodnocení naší práce stres, je takto získaná zpětná vazba, ať už pozitivní či negativní, nezbytnou podmínkou pro náš další růst a rozvoj.

Tímto článkem bych tedy chtěla poděkovat všem, kteří se na bilanční diagnostice podílejí, ať už jako její zprostředkovatelé, vykonavatelé či klienti. Díky jejich vzájemné spolupráci, připomínkám a nápadům dosáhla bilanční diagnostika současné úrovně kvality.


Mgr. Kristýna Podešvová
psycholog