Tímto článkem bychom vás chtěli informovat o tom, že se naše firma stala dodavatelem počítačových kurzů pro Úřad práce v Jeseníku a jeho klienty z řad nezaměstnaných.
Jedná se o dva akreditované kurzy:
  1. základy obsluhy osobního počítače – v celkovém rozsahu 90 vyučovacích hodin, kterým by mělo projít 150 uchazečů
  2. obsluha osobního počítače pro pokročilé – v celkovém rozsahu 120 vyučovacích hodin, pro 70 uchaze
První kurz byl zahájen 4. 4. 2011 a složení jeho skupiny je co do věku, dosaženého vzdělání i profesních zkušeností různorodé. Úspěšní absolventi na konci kurzu obdrží celostáně platný certifikát.
Naše firma má bohaté zkušenosti ve školení počítačových dovedností jak pro začátečníky, kteří ještě s počítačem nepracovali, tak pro pokročilé, kteří počítač používají a tento kurz jim pomůže rozšířit jejich dosavadní znalosti. Konečným cílem těchto kurzů je prostřednictvím získání nových znalostí a dovedností zvýšit šance na uplatnění na trhu práce u jeho absolventů.