ONYX engineering, spol. s r.o. nasadil v praxi virtualizační technologie

Před jistou dobou jsme na stránkách zveřejnili informace o technologii virtualizace serverů (http://www.onyx.cz/app/clanek/177/virtualizace). Nyní můžeme hrdě oznámit, že naše  společnost se zařadila mezi společnosti, které virtualizační technologii využívají v plné síle a za všech předpokladů splňujících bezproblémový chod.


Důvodů k tomuto kroku bylo hned několik. Pro chod sítě, její udržování a budoucí zlepšování bylo potřeba zmodernizovat starý hardware, který již nevyhovoval nynějším představám o konfiguracích serverů. Navíc, nyní provozujeme několik provázaných serverů na jednom stroji, což nám dává možnost rychlejšího a flexibilnějšího zásahu v případě poruchy na serveru a také lepší rozložení zátěže na interní servery.

Naše firma však vidí ve virtualizaci serverů i jiné přednosti. Jednou z nich je tzv. pronájem virtuálního serveru. Virtuální server je pronajat zákazníkovi s požadovanou konfigurací a OS, což umožňuje klientovi provozovat server v síti internet bez nutnosti investice do HW, SW a času zaměstnance. Server je zákazníkovi poskytnut s plnou technickou podporou, pokročilým HW i SW zálohováním a standardní údržbou serveru. Toto je zajímavé zejména pro firmy, které si takovéto zařízení samy nemohou dovolit. Jedná se o bezúdržbovou službu za velmi rozumné peníze. Klient se pak nemusí o svá data bát, jelikož předností virtualizace je snadná migrace a obnova serveru na stejný, případně jiný stroj. Toho je docíleno pomocí tzv. VHD souboru, který obsahuje kompletní obraz disku serveru s instalací a konfigurací a je velice jednoduché jej přesunout kamkoliv jinam a znovu spustit. Tato služba již je v nabídce pro naše zákazníky!

Ve společnosti jsme si plně vědomi ceny dat v dnešní době, která může být nevyčíslitelná. Z důvodu profesionality jsme se obrátili v otázkách virtualizace pouze na ověřené výrobce disků, polí a serverů. Celý virtuální stroj nyní beží na operačním systému CentOS ve své aktuální verzi.