V hierarchii lidských potřeb má potřeba aktivity a práce své nezastupitelné místo. Práce a její vykonávání je důležitou součástí identity každého člověka. V práci uspokojujeme rozmanité lidské potřeby: potřebu aktivity, osobního růstu a vývoje, sociálního kontaktu, struktury času, rozmanitosti života aj. V neposlední řadě nám práce poskytuje prostředky k plnění našich snů a tužeb.

Firma ONYX engineering už několik let pomáhá těm, kteří práci nemají a snaží se ji získat. Prostřednictvím projektů financovaných z Evropského sociálního fondu či realizací zakázek jednotlivých Úřadů práce pomáháme nezaměstnaným se se stresovou situací nezaměstnanosti vyrovnat a opět se zapojit do pracovního procesu. V současnosti se např. připravujeme na realizaci JOB clubu a skupinového motivačního programu v regionech Prostějovsko a Šumpersko. Cílem těchto poradenských programů je motivace a aktivizace jejich účastníků k hledání uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem technik a dovedností k získání zaměstnání.

Jejich obsahem budou např:

  • identifikace vlastních schopností
  • vytvoření osobní dokumentace
  • získání orientace na trhu práce
  • příprava na přijímací pohovor a jeho praktický nácvik
  • téma komunikace, asertivity a stresu
  • pracovně-právní problematika a poradenství při finanční tísni
  • aktivní vyhledávání práce
  • individuální konzultace a koučování

Na našich místních pobočkách budou všem účastníkům k dispozici např. PC nebo notebook (pro každého účastníka), tiskárna, telefon, informační materiály, seznamy rekvalifikací a poradenských činností jednotlivých Úřadů práce, aktuální regionální periodika či aktuální nabídky volných pracovních míst.

Na všechny účastníky těchto programů se za celý tým projektové divize těší

 
Mgr. Kristýna Podešvová
psycholog