Co je to virtualizace

Virtualizace znamená vytvoření virtuálního - zdánlivého počítače uvnitř skutečného počítače pomocí vhodného programového vybavení. Umožňuje nám na jednom fyzickém serveru provozovat více virtuálních serverů při současném zlepšení efektivity, dostupnosti, flexibility a správy celého řešení.

Při virtualizaci je pod kód operačního systému vsunuta další úroveň s ještě vyšší prioritou, tzv. hypervisor, který se stará o přidělování zdrojů a provedení privilegovaného kódu operačního systému. Samotný aplikační kód, běžící na nižší úrovni privilegovanosti, je vykonán nativně.

Úžasné na této technologii je, jak nízkou výkonovou režii představuje - udává se kolem 5%. Přitom podíváte-li se na většinu svých serverů, výkon jejich procesorů se líně pohybuje někde těsně nad nulou.

Výhody virtualizace

Lepší využití existujícího hardwaru.
Díky možnosti provozovat mnoho virtuálních počítačů na jednom fyzickém stroji je možno vystačit s menším počtem fyzických serverů, což znamená méně elektřiny, méně místa, méně tepla, méně chlazení - efekt je okamžitý.

Zálohování a obnova po havárii

Virtualizace serverů také zjednodušuje obnovení havarovaných systémů. Virtuální počítače jsou uloženy ve formě souborů, takže k obnovení havarovaného systému často postačí zkopírovat jeho soubor do nového počítače. Virtuální počítače mohou mít jinou hardwarovou konfiguraci než fyzický počítač, ve kterém jsou provozovány, tento přístup tedy umožňuje obnovení havarovaného systému do libovolného počítače, který je právě k dispozici. Není třeba použít systém, který je fyzicky shodný.. Totéž platí pro zálohování - jakmile mám kopii těch několika souborů tvořících virtuální počítač, mám jeho kompletní zálohu. Žádná komplikovaná reinstalace aplikací, obnova dat, shánění "podobného" hardwaru, jako v případě havárie fyzického systému. Je možné dokonce zálohovat běžící virtuální počítač úplně bez odstávky.

Konsolidace stávajících serverů

Namísto vynakládání finančních prostředků na mnoho nedostatečně využitých serverových počítačů, z nichž každý je vyhrazen pro určitou úlohu, umožňuje virtualizace serverů tyto úlohy konsolidovat do menšího počtu lépe vytížených počítačů. Z toho vyplývá, že pro správu těchto počítačů postačí menší počet pracovníků, pro jejich umístění menší prostory a pro jejich napájení méně spotřebované elektřiny. To vše přispívá k úsporám nákladů.

Příklad využití virtualizace

Na obrázku jsou vidět dva fyzické servery (Uzel clusteru 1 a 2) a na každém fyzickém serveru jsou dva virtuální počítače (celkem 6 serverů). Fyzické servery mají společné diskové pole (sdílený svazek clusteru), které může byt propojeno se servery buď přímo (scsi, fibre channel) nebo pomocí počítačové sítě. Na diskovém poli jsou uloženy soubory virtuálních počítačů (tzv. VHD – v něm jsou uložena všechna data, která jsou ve virtuálním počítači, včetně operačního systému). Každý virtuální počítač má svůj vlastní VHD soubor. V případě výpadku jednoho z fyzických serverů je možné, aby se virtuální počítače na havarovaném serveru automaticky spustili na druhém fyzickém serveru. Díky tomu je zajištěna vysoká dostupnost služeb, které poskytují virtuální počítače.
Petr Slíva
ředitel divize technické
ONYX engineering, spol. s r. o.